Sítě spolupráce: Hledáme vůdce
NEUČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB... Pohlednice z druhého břehu
 
V posledních týdnech srpna proběhly informační semináře pro malé a střední podniky v pilotních regionech Jičín, Ostrava, Klatovy a Příbram. Hospodářská komora ČR, ve spolupráci s Českým a Středoevropským centrem produktivity, tím usilovala o povzbuzení zájmu o sítě spolupráce podniků na základě cenných zkušeností průmyslových distriktů severní Itálie.
 
Zájem malých a středních podnikatelů, jakož i zástupců místních správ a institucí o spolupráci v provázaných sítích či řetězcích, se ukázal být významný. Také Hospodářská komora ČR správně pochopila význam tohoto úsilí a chystá bohatý podzimní program podpory a rozšiřování regionální hospodářské samosprávy.
 
Program, který v srpnu proběhl, měl tuto strukturu:
  1. Globální konkurence a česká transformace
  2. Hyperkonkurence a znalostní požadavky
  3. Italské průmyslové distrikty
  4. Norské Nordvest Forum
  5. Masová zakázkovost na světových trzích
  6. České podmínky, kultura a zkušenosti: Baťovo Zlínsko
  7. Diskuse místních podmínek
Na podzim 1998 je nutno pokračovat i v dalších regionech. Hledáme však vůdce! Každý region potřebuje vedoucí osobnosti podnikatelů, kteří pochopí a dokáží své kolegy inspirovat, organizovat a motivovat k výkonům světové třídy.
 
Současné prostředí globální hyperkonkurence se ve spojení se vstupem ČR do NATO a EU bude i nadále zostřovat, nyní již převážně na úrovních středních, malých a rodinných podniků. Zatímco v oblasti velkých podniků ČR v mezinárodní soutěži neobstála, v jednotlivých lokalitách a regionech stále ještě existuje možnost vytváření konkurenceschopných sítí malých podniků.
 
Veneto je dnes nejbohatší oblastí Itálie - i když před 40 lety to byl jen chudý zemědělský kraj a zdroj emigrace. Hospodářský růst činil 4,5% v roce 1995 a prognózy předpokládají kolem 4,1% ročně do roku 1999. Pouhé 4,4 milióny obyvatel zde vytvářejí 9,2% hrubého domácího produktu a celou třetinu přebytku vývozu. Celá oblast je exportně orientovaná: oděvy, boty, keramika, kůže, šperky, brýle, nástrojářství, kovářství, sklo, svítidla, elektronika - vše, co vyžaduje lidský um a podnikatelské schopnosti.
 
Podstata úspěchu Venetiů je velmi prostá - vyrobíš lépe a levněji než kdokoli jiný na světě.
 
Sítě malých, flexibilních a technologicky agilních podniků, regionálně pojatých a lokálně rozvíjených, neodvozují své úspěchy z (cizího) finančního kapitálu. Odvozují je od znalostí, schopností, inovací, adaptability, pružnosti a podnikavosti lidských bytostí. Nejsou to jen Veneto a norský Nordvest, ale i Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Juten (Dánsko), Baden-Württembersko (Německo) a mnohé další.
 
Čeští podnikatelé si stěžují, že jim vlády příliš nepomáhají, že je nepovažují za strategicky významné a že jejich činnost z centra „dusí“. V Evropské unii však malé firmy (pod 20 zaměstnanců) tvoří 94% (1990) celkového počtu firem a zaměstnávají přes 33% všech zaměstnanců. Strategické podcenění této sféry by tedy bylo hospodářsko-politickou sebevraždou.
 
Základem celé myšlenky spolupráce je, že si podnikatelé ve spojení se svými institucemi mohou poradit sami, organizovat se, výrazně zlepšit své hospodářské postavení a od závislosti na centru se oprostit, tak jako kdysi Tomáš Baťa ve Zlíně.
 
Zlínsko bylo ve 30. letech evropským regionem světového významu. Jediné, co Baťa od státu požadoval, byla svoboda podnikat, nikoli státní podpory. To je to, co v dnešní ČR nejvíce chybí a co si musí podnikatelé ve svých regionech vybudovat sami. Evropská unie pomůže, protože v jejím zájmu je rozvoj regionů a sítí spolupráce, ale není zájem o další rozvoj byrokratických států a státních aparátů.
 
Pomožte si sami a pak bude i vám pomoženo: ustavením samosprávných hospodářských regionů lze výrazně snížit, ne-li odstranit dusivou závislost na centru a centrálních orgánech. Je třeba udělat si věci po svém, jak nám vyhovují. Pak i vláda prohlédne a zapojí se do moderních hospodářských trendů Evropy. Je tedy nejlépe vycházet z předpokladu - nikdo nám nic nedá, nikdo nám nepomůže, pomůžeme si sami. Baťovy úspěchy neměly nikdy nic společného s centrem a z centra jeho principy podnikání nelze hlásat. Batismus vzniká lokálně, stejně jako veškerá politika, kultura a ekonomika vznikají lokálně, v místních podmínkách. Vše ostatní, obzvláště závislost na byrokratech, jsou v ČR přežitkem a dědictvím posledních 50 let.
 
Centrum může pouze vytvářet a kontrolovat tzv. klastry (clusters), středověké shluky podobných řemesel – ty se autonomními sítěmi nikdy nestanou a jejich existence zůstane závislá na financování byrokracií.
První kroky ke spolupráci, autonomii a hospodářské samosprávě však byly učiněny. Nyní je třeba vytrvat, nedat se, věřit si.
 
Slovo, říjen 1998 

Zpět na Obsah knihy