Podnik 21. století
 
Autor: Milan Zelený | Zdroj: Přednáška prof. Zeleného | Datum: 27.3.2016
 
 
 
Podnik 21. století je nástrojem tvorby hodnot pro zákazníka, ne institucí spotřeby hodnot již v průběhu jejich tvorby. Proces tvorby hodnot není prostý lineární model vstup→výstup, ale sebeposilující cyklus, založený na inovacích a reinvesticích.
 
 
 
 Foto: pixabay.com  
 
Zajištění stabilního a rekurzivního procesu tvorby kapitálu a hodnot, je v éře akcelerující změny zásadní výzvou pro podnikatele 21. století. Průběžná spotřeba kapitálové podstaty představuje narušení a oslabení procesu samotného. Spotřeba, podíly a vlastnické remunerace jsou nejvyšší právě při zajištění integrity a stability reinvestičního cyklu tvorby hodnot.
 
Komunistické a postkomunistické návyky nepotismu, jánabráchismu, rodinkaření, kámošství a přítelíčkování krátkozrace sabotují cyklus tvorby hodnot. Business 21. století nelze zakládat na těchto přežívajících tendencích. V rychle se měnícím, akcelerujícím prostředí současného podnikání je třeba se vyvarovat: 1. myšlenkové monokultury, která je následkem „sebevýběru“ spřízněných duší; 2. koncepčního incestu, který tolik sužuje rodinkářské podniky; 3. kámošského nahrávání a přihrávání, které svádí podnik z optimální cesty; a 4. strachu z neznámých osob, myšlenek a koncepcí, který nedovoluje „genetické“ posílování a očistu lidské i kapitálové podstaty podniku.
 
Všechny podobně „spřízněné“ skupiny mohou získat největší benefit právě z posilování nezávislého a optimálního výkonu podniku - ne z „předčasné spotřeby“ a konzumaci výkonu již během procesu tvorby hodnot. Hodnoty je třeba realizovat a stabilizovat, třeba i do pozdějších podílnických a vlastnických nároků, ale ne rozverně konzumovat již „za pochodu“, během tvorby přidané hodnoty samotné.
 
Z přednášky prof. Zeleného