ZET – teamwork
 
Autor: Milan Zelený | Zdroj: Nadace ZET | Datum: 18.4.2016
 
 
 
 
Mnozí se ucházejí o spolupráci v ZET-NET. Není to tak snadné. Všichni se teprve učíme spolupracovat, ne jen pracovat. Základem dobrého týmu je diferencovanost: učíme se, jak vycházet s lidmi, kteří myslí a jednají jinak. Parta lidí, kteří myslí, umí a činí stejně, není tým. (Tým je na hřišti, parta fandů v hledišti). Proto je to těžké: musíme se učit spolupracovat s těmi, kteří umí něco jiného než my, i když bychom s nimi třeba na společnou večeři ani nechtěli. Učíme se oceňovat a využívat rozdílnosti v myšlení, schopnostech i akci. (Podnik není „venkov-jedna rodina“).
 
Pudové postkomunistické instinkty jsou právě opačné: jánabráchismus, rodinkaření, kámošství, přítelíčkování a sexismus. Ve stejnosti se cítíme pohodlněji, ale pro práci a podnik je to fatální. Příroda netoleruje monokulturu a stádnost, evoluce upřednostňuje různorodost. Myslíme-li všichni stejně, kdo nám pak pomůže z bryndy ven? Pakliže nemůžeme nabídnout něco, co tým ZET ještě nemá, pak není třeba se obtěžovat. Naše myšlenky přece nejsou „žluté lány vonící řepky“ státního vzdělávání – stejně je to obojí jen „do paliva“.
 
 
 
Foto: pixabay.com  
 
 
Existují zhruba dva typy lidí: námezdníci a podnikatelé. Námezdníci nabízejí produkty a služby placené z peněz již vytvořených (dříve a jinými). Podnikatelé vytvářejí peníze nové, z nichž platí sebe i nezbytné námezdníky. Ten rozdíl je markantní: spotřeba peněz již vydělaných vs. tvorba peněz nových, pro spotřebu až následnou. ZET-NET je sítí podnikatelů, ne sítí námezdníků. Námezdníků je všude dost (jsou již i v Bibli), podnikatelů máme, i v „zemi Baťů“, jen přehršli. (Podnikateli nerozumíme oportunistické podnikavce, nebo dokonce státní podnikátělja.) Podnikatel ví jak přidávat hodnotu a tak si vydělat sám na sebe – i na své námezdníky. Přidávání hodnoty je klíčové: jinak je lépe dělat si věci sami. Nepřípustné je, aby někdo hodnotu ubíral. Síť podnikatelů se pak transformuje na síť spolupracovníků; a spolupracovník je klíčem k veškerému úspěchu: doplňuje tým, přidává hodnotu a podniká. Postarat se i jen sám o sebe je dnes cenné a podnikatelské.
 
To vše se učíme v ZET-NET. Všichni. Není to snadné, není nám to shůry dáno. Neděláme ale věci proto, že jsou snadné, ale právě proto, že jsou náročné, těžké a jedinečné. Celá ZET si hledá vlastní cestu a my všichni v ZET si hledáme vlastní cesty své – jen tak vzniká živý a neopakovatelný organismus sítě ZET-NET.
 
Milan Zelený