Merry Christmas and a Happy New Year! 
Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok! P.F.2017
 

 
 
 
 
www.milanzeleny.com