Pravidla pro žití (jednoho) života (Uvolněte se, prosím)

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.03.2008
 
Všechna vitální lidská společenstvi, od zájmových seskupení a klubů až po instituce a státy, se řídí pravidly. Dobrovolný vstup do jakékoliv společnosti lidí (stejně tak je tomu u zvířat) je spojen s přijetím a dodržováním pravidel. Není-li to možné, pak je lépe vystoupit (než být vyloučen).
 
Problém nastane, když vstup není dobrovolný, anebo když výstup není dovolen. To jsme si za komunismu prožili a víme jaké nároky a dilema taková situace na jedince klade: někteří nevstoupí, jiní vystoupí, někteří se podřídí, jiní se nepodřídí. Každý jedinec, podle svého charakteru a nátury, si pak nese sám následky svých rozhodnutí.
 
U dobrovolných organizací je tomu jinak a bez pravidel to prostě nejde. V principu můžeme všichni vystoupit.
 
Často se na pravidla díváme jako na omezující, ale jejich hlavní účel je osvobozující. Špatná pravidla omezují, dobrá osvobozují. Špatné: “Nechť si každý dělá co chce” nás omezuje, bojíme se pak i “vyjít na ulici”. Dobré: “Dělej druhým tak, jak sám chceš, aby oni dělali tobě” nás osvobozuje od strachu před bližními. Dodržování silničních pravidel nás osvobozuje od zranění a zbytečné smrti, pravidla ochrany prostředí nabízejí svobodu dýchat čistší vzduch a neumírat v jedech, atp.
 
A co pravidla pro život? Nebo přesněji, pro žití života? Podle jakých pravidel a principů se řídí jedinec? Každý člověk má (anebo by měl mít) vlastní soustavu pravidel žití. Nejde o dogmata (občasné porušení osobních pravidel může být i blahodárné a vzrušující, protože testuje jejich limity a správnost), ale o pravidla fungování zcela zvláštního společenského útvaru: jedince v kontextu společnosti (ne o Robinsona Crusoe – tedy, do Pátka).
 
Žil jsem již dlouho a složitě, soustava osobních pravidel se tedy formuje a vystupuje stále jasněji. Jako mladý jsem pravidla neměl, nechtěl je, anebo o nich nevěděl. Nyní je již mohu formulovat a protože mě často ochránila sladkou svobodu (nejen svobodu “střílet”, ale hlavně svobodu “nebýt odstřelen”), tak je dnes mohu i sdílet – a tím pomoci odlehčit té občasné tíži a dusnu našeho společenského bytí.
Neberte je však příliš vážně - nemusíte se podle nich řídit. Jsou moje.
Zajímala by mě ta vaše.
A nezapomeňte: pravidlo neznalé výjímek přestává být pravidlem.
Uvolněte se tedy, prosím.
 
1. Není to podstatné
Kdykoliv domníváš, že na něčem hrozně moc záleží, tak tomu tak není. V konečném důsledku na tom nezáleží. Není to podstatné. Alternativních možností je vždy celá řada. Uvolni se tedy, uklidni se: It doesn´t matter.
 
2. Nikdo o tobě nepřemýšlí
Lidé o tobě přemýšlejí mnohem méně než se domníváš. Jsou plně zaměstnáni přemýšlením o sobě – přesně tak jako ty.
 
3. Nerozváděj a nerozvíjej do detailu věci špatné - nech to být
Nauč se mlčet, nevysvětlovat, nerozebírat své vlastní chybné kroky - Let it be! Uděláš-li chybu, omluv se, naprav, ale nevysvětluj. Stejně nevysvětlíš.
 
4. Ignoruj své nepřátele - anebo se jich zbav
Za víc ti nestojí. Nepředstírej, že se o ně nestaráš - nestarej se o ně, ignoruj je, opravdu. Anebo se jich zbav!
 
5. Sám sebe vypískej
Nejsi-li dnes dobrý anebo ne podle svých standardů, sám sebe vypískej, ukaž si červenou kartu. Nečekej až tě vypískají druzí. Nedopřej jim tu radost.
 
6. Udělal jsi to
Máš-li sebemenší pochybnosti, zda jsi to opravdu způsobil, zda jsi skutečně zodpovědný za něco špatného či chybu – pak skutečně jsi. Naprav to a neztrácej čas další meditací na pochybné téma.
 
7. Rodiče za to nemohou
Po věku 25 – 30 je již nevkusné vinit rodiče za svůj život. Měli stejně pravdu a ty to víš.
 
8. Jestli tě někdo nudí, pak jsi to pravděpodobně ty sám
Každý člověk je tak zajímavý jak si jej ty „uděláš“. Nuda vždy vychází z tebe sama, ne z druhých lidí.
 
9. Svině nejsou labutě
Svině vždy zůstane sviní. I když se ti svině podbízí, je stále sviní. Svině je sviní napořád. Optimismus očekávání její proměny na labuť není na místě.
 
10. Varuj se slůvka „výborně“
Obzvláště následuje-li slůvko „ale“. Jakmile ti někdo řekne „Výborně, ale…“ je to jako by řekl „hmhh, jak zajímavé“. Spakuj se a odejdi.
 
11. Zbystři když slyšíš „Nevím o čem mluvíš“
Kdykoliv tě někdo ujišťuje, že neví o čem mluvíš, buď si jistý, že to ví až moc dobře. Je to důkaz. Reaguj a jednej odpovídajícím způsobem.
 
12. Knihu poznáš podle obálky
Vzhled, vnější dojem a chování je často ta pravá skutečnost a realita osobnosti – ať tě již ve škole učili čemukoliv. Je výrazem respektu jedince ke svému okolí.
 
13. Nebuď vtipný; a také nebuď chytráček
Vtip a chytračení nelze směšovat s inteligencí či moudrostí. Buď inteligentní a humorný. Vyhýbej se bonmotům. Člověk chytrý a chytráček jsou jako nebe a dudy.
 
14. Snaž se být morální, ale nezpoť se z toho
Morálka a mravnost jsou vždy cílem a hodnotou, ale ne dogmatem. Jsme lidé, ne katoličtí faráři. Nezpoť se, když občas zhřešíš.
 
15. Dělej to, co umíš - ale lépe. Nedělej co neumíš - vůbec
Jsi-li pravák, neposiluj levačku. Nevylepšuj své slabé stránky, ale rozehrávej své stránky silné.
 
16. Vše a každý jsou „výborní“
Žádají-li tě o názor na něco, co tě vůbec nezajímá, anebo tomu nerozumíš, pak je to prostě „výborné“. Svůj kvalifikovaný a znalý úsudek si nech jen pro věci a lidi důležité v tvém životě.
 
17. Raď se s každým o všem a vždy poděkuj
Raď se hlavně s lidmi tobě nebezpečnými, žádej si jejich názory, dej si poradit. Dělej pak jak sám nejlépe cítíš. (Obdoba: nech si od nejlepších expertů vysvětlit proč to nejde; pak jdi a udělej to.)
 
18. Je lepší se přít než být osamocený
Samota není osamocenost, být sám je lepší než být osamocený v davu. I když se přeš a hádáš, nejsi osamocený.
 
19. Samota je lepší než pozvání na nedělní „brunch“
Vyhýbej se „skoropřátelům“, nevolej jim a nedomlouvej si s nimi schůzky. Věci důležité si vyhraď jen pro opravdové přátele.
 
20. Pravidla trvalého soužití
Ona má pravdu.
On teď opravdu nemyslí na nic. Opravdu.
 
21. Pouč se z chyb druhých
Oženit se po druhé je triumfálním vítězstvím naděje nad zkušeností.
 
22. Utíkej jakmile slyšíš slova jako
... jednota a harmonie
... láska, jednota a harmonie
... humanita
... stav lidstva
... lidský duch
v jakékoliv větě. Nic nového se nedozvíš.
 
23. Máš-li příležitost neudělat nic - nenech si ji ujít
Zbytečné gesto? Nepotřebný telefonát? Hledání pochvaly? Atakdále.
 
24. Nikdy nenapadej osobu
Nikdy nezosobňuj své útoky. Napadni jen to, co ona osoba dělá, myslí, anebo předvádí.
 
25. Z toho by mohla být kniha ...
Navrhne-li někdo, že by z toho“mohla být kniha“, buď ujištěn, že nemohla.
 
26. Netrp kolem sebe lidi, kteří mluví o své „kariéře“
Lidé, kteří mluví o své kariéře zajímají jen sami sebe, ale je nezajímá nic zajímavého. Drž se těch, kteří se zajímají o svět kolem sebe.
 
27. Tvůj kritik může být idiot, ale může mít i pravdu
Kritika od idiota může být pravdivá. On sice zůstane idiotem, ale ty se poučíš a napravíš.
 
28. Nikdy nechoď na „party“ a když ano, nikdy ne déle než 20 minut
Buď vždy včas na místě, ale hlavně buď včas z místa pryč, za důležitějšími věcmi.
 
29. Nikdy nezáviď
Komukoliv, cokoliv. Ani vnitřně ne.
 
30. Věř a důvěřuj
Je to lepší pro život, lepší pro začátek. Někdy to může i vyjít a pak to stojí za to.
(Obdoba: důvěřuj, ale již první zklamání tvrdě trestej. Vyhni se českému: nedůvěřuj, ale případnou mýlku oceňuj.)
 
31. Nesnaž se někoho vylepšovat
Obzvláště ne, když by jim to pomohlo. Řekneš-li jim o jejich chybách, porušíš pravidlo č. 2 - a to jsi nechtěl. Vylepšuj sám sebe.
 
32. Řeknou-li, že se to „může zkusit, ale“ - jsi mimo hru
Nespoléhej na „malé šance“ nebo na „zkusit se to může“ anebo „nemohu to slíbit“. Buď realista a spoléhej jen na prospekty dobré.
 
33. Nebuď nositelem špatných zpráv
Nikdy nedonášej špatné zprávy a pomluvy svým přátelům. Nespolupracuj s nepřáteli svých přátel.
 
34. Není to o tobě
Píšeš-li či mluvíš-li o někom, nepiš a nemluv především o sobě. Není to o tobě.
 
35. Něco neříkej NIKDY, např.:
Tohle je to nejlepší, co jsem kdy udělal.
A na kolik by přišla tahle jachta?
Mé dveře jsou vždy otevřené.
Vypadáš dnes moc pěkně.
Proč ne?! Eh, vezmi to čert! Stejně nemám co ztratit!
Potřebujeme opravdu mít smlouvu?
 
36. Chceš-li udržet čestného člověka, nenazvi jej lhářem
Nevyvolávej na povrch to, co dřímá v hlubinách. Vyvolávej jen to, co chceš, aby nedřímalo. Přizpůsob tomu své vyjadřovací schopnosti.
 
37. Servírka (opravdu) jen servíruje
Vyvaruj se těch, kteří to neumí pochopit a neustále sekýrují a obtěžují servírky.
 
38. Přidej plyn
Jestliže překročíš svoji „zvukovou bariéru“ a octneš se ve velké turbulenci, neuber, ale přidej plyn. Útok je často (mnohem) lepší než obrana. V kritické rychlosti, jakou jsi nikdy předtím nejel, přidej plyn. Řekni to, přiznej to, udělej to, riskni to. Jsi stejně už tak vysoko v oblacích, vše se točí, vše je závratné – přidej plyn. A je to.
 
39. Oblékej se v trvalém stylu
Nejen chování, ale i oděv je tvůj podpis. Něco jsi“ prostě Ty“. Nalezni to a nenech si to vzít. Princezna má korunku a rytíř brnění, ne? Nech se také poznat již na dálku.
 
40. Šťastný a dlouhý život trvá pět minut
Štěstí je pocit, ne bytí. Žít šťastný život je chiméra, cítit se šťastným je realita.
 
41. Nikdy nepracuj pro někoho, kdo je méně schopný a jistý než ty sám
Pracuj pro lidi na svém místě, sebevědomé a schopné. Nejhorší jsou lidé hodní a neschopní: smrtící kombinace. To uvaž raději sebezaměstnání.
 
42. Nestudovaný život trvá déle
Sebeanalýzu nechej Freudovi. Je dobré studovat co dělat, kdy, kde a proč - ale ne co a kdo jsi a proč máš zrovna „tyhle“ myšlenky. Nehledej uznání své práce: děláš ji proto, že tě naplňuje, tak jako všechno ostatní co děláš. Uznání je pomíjivé, nenaplní.
 
43. Pohrdej celebritou, ale vyhýbej se zapomnění
Sláva a notorieta je to, co ti dělají druzí, ne to, co ty děláš jim. Má to s tebou jen málo společného. Usmívat se na hlupáky není součástí kvalitního života. Hledej své ocenění mezi sobě rovnými, ale neuchyluj se „na vysočinu“ ústraní a izolace.
 
44. Tvé hodnoty a schopnosti musí mít trvání
Co děláš dobře, dělej dobře pořád. Vynikající práce je tvůj trvalý styl, ne módní výstřelek či dočasné pozapomnění. Tvé hodnoty musí být trvalé, ne oportunistické.
 
45. Buď sám k sobě upřímný
Nelíbí-li se ti kdo jsi a co vidíš, staň se něčím jiným. Buď ale vždy jen sám sebou, ne někým jiným. A už vůbec ne tím, čím být nechceš anebo být nemůžeš.
 
46. Je-li část špatná, celek bude také
Dobrý celek nemá špatné části. Naopak špatná část je znakem špatného celku. Je-li něco v tvém životě “trochu“ špatné, je to celé špatné. Neopravuj drobnosti, oprav to celé.
 
47. Na dovolené, přemýšlej pomalu
Nezneužij své dovolené k přemýšlení o sobě a o životě. Žij, dělej, nedělej, zkoušej, zajímej se o své okolí - ne o sebe. Není to krásný západ slunce nad Neapolí?
 
48. Měň svůj život po částech a ve stadiích
Nikdy neměň svůj život najednou, celý a „z jedné vody na čisto“. Takovou strategii zanech ostatním, jednodušším stvořením. Měň jen to, co není nutné anebo potřebné zachovat.
 
49. Neočekávej vděk a reciprocitu od nikoho a nikdy
Vděk, vděčnost a uznání jsou milé a krásné „všimné“: přijmi je s úsměvem, ale nikdy je neočekávej a zásadně je nevyžaduj.
 
50. Vyhýbej se každému, kdo zmíní Boha častěji než jednou za hodinu
S výjimkou farářů, časté odvolávání se na Boha a jeho interpretování jsou znakem samozvanců, lidí nedostatečně přizpůsobených – důstojnost boží nerespektující.
 
51. Nerozumí Ti - no a co?
Čím jsi starší, tím více pracuješ s mladšími a pro mladší. Ti neví o Tvé minulosti a nerozumí Tvé přítomnosti. No a co?
 
52. Žij ve své minulosti, ale nepamatuj si příliš mnoho
Respektuj svoji historii a minulost: čím jsi starší, tím více a častěji v ní budeš žít. Ale nepamatuj si úplně všechno.
 
53. Nikdy to nedělej jen pro peníze
Nikdy.
 
54. Nedělej věci velké z věcí malých
Nestojí to za to: jsou to věci malé a zůstanou malými - i když je uděláš velké.
 
55. Alespoň část by měla být „divná“
Alespoň něco malého v tvém chování či vzhledu by mělo být neobvyklé, neprůměrné, nenormální, nevysvětlitelné, divné ... Prostě to bude po Tvém a je to. Jsi jedinec, ne průměrný člen davu.
 
56. Nikdy nezapaluj oheň odshora
Vše má svůj čas, vše chce svůj proces a proceduru. For everything there is a season. Neurychluj, nezkracuj -všechno chce své. Kvalita procesu je důležitější než kvalita výsledku.
 
57. Hra je také tam, kde není míč
Míč máš v ruce jen několik minut, hra je to vše ostatní. Pointa není v tom, že se něco děje, ale v tom, když se neděje nic. Říká se tomu hledání (a udržení) pozice. Pozoruj lidi v nedramatických chvílích: poznáš o nich víc než ve chvílích krize. Ve chvílích krize jsme si více podobní. Sleduj jak hrají „bez míče“. (…a navíc pochopíš americký baseball)
 
58. Šťastný je ten …
kdo může co nejvíce dělat proto, že chce a ne proto, že to chtějí druzí.
 
59. Nikdy nepřijmi medaili od osoby …
Vždy jen od instituce, které si vážíš a které si váží i ostatní na kterých ti záleží a kterých si tedy sám vážíš.
 
Vstoupíš-li, dodržuj pravidla.
Nechceš-li nebo nemůžeš-li pravidla dodržovat, neobcházej je, ale vystup a přestaň hrát hru. Je tomu tak i v kopané.
 
 
Váš,
Milan Zelený
 
 
Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
 

Zpět na Výpis článků