Publikační činnost

Milan Zelený je autorem více než šesti set odborných publikací, studií a knih z různých oblastí ekonomie, managementu a kybernetiky. Uveřejnil i řadu literárních esejů a politických recenzí. V češtině byly vydány např. knihy Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty, Všechno bude jinak, nebo To vám byl divný svět. Založil a řídí úspěšný globální časopis Human Systems Management. Současně je členem redakčních rad několika odborných ekonomických periodik. 

Vybrané publikace Milana Zeleného jsou řazeny podle vědních oborů a oblastí výzkumu

 

Publikace

Před rokem 1973

Po roce 1968 byly v Československu zakázány a nesměly být citovány jeho publikace v češtině ani v angličtině. Mnohé z jeho prací zůstaly v ČR neznámé dodnes. 

 • “Analýza složitých procesů metodou kritické cesty”, Ekonomicko-matematická laboratoř při EÚ ČSAV, Výzkumná publikace č. 4, Praha, 1964, p.130.
 • “Metody analýzy sítí (CPM, PERT)”, Ekonomicko-matematický obzor, 1(1965) 3, pp. 225-262.
 • Vícerozměrný model složitých technicko-ekonomických procesů (VRM-step)”, Pozemní stavby, 13(1965), pp. 351-4. (S P. Bezděkem)
 • “Vědecké řízení složitých soustav”, Věda a život, č. 1-2 (1965), pp. 705- 709.
 • "Metody optimálního vyvažování výrobních linek”, Podniková Organizace[, 20(1966)19, pp. 456- 458.
 • Američtí specialisté o kritické cestě, Ekonomicko-matematická laboratoř při EÚ ČSAV, Informační publikace č. 25, Praha, 1966, p. 88.
 • "Network Analysis by Dynamic Programming Technique" (Analýza sítě technikou dynamického programování), Ekonomicko–matematický obzor, 3(1967) 1, pp. 63-74.
 • "A Markovian Approach to Network Analysis Methods-MANAM" (Markovský přístup k řešení problémů analýzy sítě), Ekonomicko–matematický obzor, 3(1967)2, pp. 214-259.

Optimization

 • Linear Multiobjective Programming, Springer-Verlag, New York, 1974, p. 220.
 • “The Techniques of Linear Multiobjective Programming,” Revue Française d’Automatique, d’Informatique et de Recherche Operationelle, 8(1974) V-3, pp. 51-71. (With P. L. Yu)
 • “The Set of All Nondominated Solutions in Linear Cases and A Multicriteria Simplex Method,” Journal of Mathematical Analysis and Applications, 49(1975) 2, pp. 430-468. (With P. L. Yu)
 • “Ellipsoid Algorithms in Mathematical Programming,” Human Systems Management, 1(1980) 2, pp. 173-178.
 • “The Pros and Cons of Goal Programming,” Computers and Operations Research, 8(1981)4, pp. 357-359.
 • “An External Reconstruction Approach (ERA) to Linear Programming,” Computers and Operations Research, 13(1986) 1, pp. 95-100.
 • “Optimal System Design: Towards New Interpretation of Shadow Prices in Linear Programming,” Computers and Operations Research, 14(1987) 4, pp. 265-271. (With M. Hessel)
 • “Fuzziness, Knowledge, and Optimization: New Optimality Concepts,” in: Fuzzy Optimization: Recent Advances, edited by M. Delgado, J. Kacprzyk, J.-L. Verdegay and M.A. Vila, Physica-Verlag, Heidelberg, 1994, pp. 3-20.
 • “Rethinking Optimality: Eight Concepts,” Human Systems Management, 15(1996)1, pp. 1-4.
 • “Eight Concepts of Optimality,” in: Multicriteria Analysis, edited by J. Climaco, Springer-Verlag, Berlin, 1997, pp. 191-200.
 • “From Maximization to Optimization: MCDM and the Eight Models of Optimality,” in: Essays in Decision Making, edited by M. H. Karwan, J. Spronk and J. Wallenius, Springer-Verlag, 1997, pp. 107-119.

Multiple Criteria Decision Making

 • Multiple Criteria Decision Making, University of South Carolina Press, Columbia, S. C., 1973, p. 816. (Editor with J. L. Cochrane)
 • “A Concept of Compromise Solutions and the Method of the Displaced Ideal,” Computers and Operations Research, 1(1974) 4, pp. 479-496.
 • Multiple Criteria Decision Making: Kyoto 1975, Springer-Verlag, New York, 1976, p. 340. (Editor)
 • “Games with Multiple Payoffs,” International Journal of Game Theory, 4(1976) 4, pp. 179-191.
 • Multiple Criteria Decision Making, McGraw-Hill, New York, 1982.
 • Multiple Criteria Decision Making: Selected Case Studies, McGraw-Hill, New York, 1982. (Editor with C. Carlsson and A. Torn)
 • MCDM – Past Decade and Future Trends, A Source Book of Multiple Criteria Decision Making, JAI Press, Greenwich, Conn., 1984. (Editor)
 • “Introduction: Ten Years of MCDM,” in: MCDM – Past Decade and Future Trends, A Source Book of Multiple Criteria Decision Making, edited by M. Zeleny, JAI Press, Greenwich, Conn., 1984, pp. ix-xiii. Also: “Multicriterion Design of High-Productivity Systems,” pp. 169-187.
 • “Multiple Criteria Decision Making (MCDM),” in: Encyclopedia of Statistical Sciences, vol. 5, John Wiley & Sons, New York, 1985, pp. 693-696.
 • “Multicriteria Decision Making,” in: Systems & Control Encyclopedia, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1987, pp. 3116-3121.
 • “Systems Approach to Multiple Criteria Decision Making: Metaoptimum,” in: Toward Interactive and Intelligent Decision Support Systems, edited by Y. Sawaragi, K. Inoue and H. Nakayama, Springer-Verlag, New York, 1987, pp. 28-37.
 • “Multicriteria Decision Making,” in: Systems & Control Encyclopedia, Supplementary Volume 1, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1990, pp. 431-437.
 • “Gestalt System of Holistic Graphics: New Management Support View of MCDM,” Computers and Operations Research, 18(1991) 2, pp. 233-239. (With E. Kasanen and R. Ostermark)
 • “Cognitive Equilibrium,” Ekonomicko-matematický obzor, 27(1991) 1, pp. 53-61
 • “Measuring Criteria: Weights of Importance,” Human Systems Management, 10(1991) 4, pp. 237-238.
 • “An Essay into a Philosophy of MCDM: A Way of Thinking or Another Algorithm?” Invited Essay, Computers and Operations Research, 19(1992) 7, pp. 563-566.
 • “The Ideal-Degradation Procedure: Searching for Vector Equilibria,” in: Advances In Multicriteria Analysis, edited by P.M. Pardalos, Y. Siskos, C. Zopounidis, Kluwer, 1995, pp. 117-127.
 • “Tradeoffs-Free Management,” in: The Art and Science of Decision-Making, edited by P. Walden et al., Abo University Press, Abo, 1996, pp. 276-283.
 • “Towards the Tradeoffs-Free Optimality in MCDM,” in: Multicriteria Analysis, edited by J. Climaco, Springer-Verlag, Berlin, 1997, pp. 596-601.
 • “Multiple Criteria Decision Making: Eight Concepts of Optimality,” Human Systems Management, 17(1998)2, pp. 97-107.
 • “The KM-MCDM interface in decision design: tradeoffs-free conflict dissolution“, Int. J. Applied Decision Sciences, 1(2008)1, pp.3–23.
 • “MCDM: From Paradigm Lost to Paradigm Regained?” J. of Multiple Criteria Decision Analysis, 2011
 • “MCDM: In Search of New Paradigms…” in: The New State of MCDM in 21st Century, MCDM conference, Chengdu, June 22-26, 2009, Springer-Verlag, 2011

Management Science

 • Managers Without Management Science?” Interfaces, 5(1975) 4, pp. 35-42.
 • “New Vistas of Management Science,” Computers and Operations Research, 2(1975) 2, pp. 121-125.
 • “The Attribute-Dynamic Attitude Model (ADAM),” Management Science, 25(1976) 1, pp. 12-26.
 • “Linear Multiparametric Programming by Multicriteria Simplex Method,” Management Science, 23(1976) 2, pp. 159-170. (With P. L. Yu)
 • Multiple Criteria Decision Making, TIMS Studies in the Management Sciences, Vol. 6, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1977, p. 270. (Editor with M.K. Starr)
 • “The Last Mohicans of OR: Or, It Might Be in the ‘Genes’,” Interfaces, 9(1979) 5, pp. 135-141.
 • “Descriptive Decision Making and Its Applications,” in: Applications of Management Science, Vol. 1, edited by R.L. Schultz, JAI Press, Greenwich, Conn., 1981, pp. 327-388.
 • “New Vistas in Management Science,” in: Cases and Readings in Management Science, edited by E.F. Turban and P. Loomba, Business Publications, Plano, Texas, 1982, pp. 319-325.
 • “Work and Leisure,” in: International Encyclopedia of Business & Management, Routledge, London, 1996, pp. 5082-8. Also: “Multiple Criteria Decision Making,” pp. 978-90. “Critical Path Analysis (CPA),” pp. 904-9. “Optimality and Optimization,” pp. 3767-80. “Bata-System of Management,” pp. 351-4.
 • Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems, World Scientific, 2nd Printing 2008.
 • “Strategy as Action: from Porter to Anti-Porter,” Int. J. Strategic Decision Sciences, 1(2010)1, pp. 1-22.

Psychology and Judgment

 • “On the Inadequacy of the Regression Paradigm Used in the Study of Human Judgment,” Theory and Decision, 7(1976) 1/2, pp. 57-65.
 • “Conflict Dissolution,” General Systems Yearbook, XXI, 1976, pp. 131-136.
 • “Intuition and Probability,” The Wharton Magazine, 1(1977)4, pp. 63-68.
 • “Intuition, Its Failures and Merits,” in: Surviving Failures, edited by B. Persson, Humanities Press, Atlantic Highlands, N.J., 1979, pp. 172-183.
 • “Cognitive Equilibrium: A New Paradigm of Decision Making?” Human Systems Management, 8(1989)3, pp. 185-188.
 • “In Search of Cognitive Equilibrium: Beauty, Quality and Harmony,” Multi-Criteria Decision Analysis, 3(1994), pp. 48.1-48.11.

Autopoiesis

 • “Simulation of Self-Renewing Systems,” in: Evolution and Consciousness: Human Systems in Transition, edited by E. Jantsch and C.H. Waddington, Addison-Wesley, Reading, Ma., 1976, pp. 150-165. (With N.A. Pierre)
 • “Self-Organization of Living Systems: A Formal Model of Autopoiesis,” Int. J. General Systems, 4(1977) I, pp. 13-28.
 • “APL-AUTOPOIESIS: Experiments in Self-Organization of Complexity,” in: Progress in Cybernetics and Systems Research, vol. Ill, edited by R. Trappl et al., Hemisphere Publishing Corp., Washington, D.C., 1978, pp. 65-84.
 • Autopoiesis, Dissipative Structures, and Spontaneous Social Orders, AAAS Selected Symposium 55, Westview Press, Boulder, Co., 1980. (Editor)
 • “Autopoiesis: A Paradigm Lost?” in: Autopoiesis, Dissipative Structures, and Spontaneous Social Orders, AAAS Selected Symposium 55, edited by M. Zeleny, Westview Press, Boulder, Co., 1980, pp. 3-43.
 • “What Is Autopoiesis?” in: Autopoiesis: A Theory of Living Organization, edited by M. Zeleny, Elsevier North Holland, New York, NY, 1981, pp. 4-17.
 • “Autogenesis: On the Self-Organization of Life,” in: Autopoiesis: A Theory of Living Organization, edited by M. Zeleny, Elsevier North Holland, New York, NY, 1981, pp. 91-115.
 • “Autopoiesis Today,” in: Cybernetics Forum, Special Issue Devoted toAutopoiesis, edited by M. Zeleny, 10(1981) 2/3, Summer/Fall 1981, pp. 3-6. Also: “Self-Organization of Living Systems: A Formal Model of Autopoiesis,” pp. 24-38.
 • “Autopoiesis,” in: Systems & Control Encyclopedia, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1987, pp. 393-400.
 • “Simulation Models of Autopoiesis: Variable Structure,” in: Systems & Control Encyclopedia, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1987, pp. 4374-4377.
 • “Simulation Models of Autopoiesis: Variable Structure,” in: Systems & Control Encyclopedia, Supplementary Volume 1, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1990, pp. 543-547.
 • “All Autopoietic Systems Must Be Social Systems,” Journal of Social and Biological Structures, 14(1991) 3, pp. 311-332. (With K. D. Hufford)
 • “Are Biological Systems Social Systems?” Human Systems Management, 10(1991)2, pp. 79-81.
 • “The Application of Autopoiesis in Systems Analysis: Are Autopoietic Systems Also Social Systems?” Int. J. General Systems, 21(1992) 2, pp. 145-160. (With K. D. Hufford)
 • “The Ordering of the Unknown by Causing It to Order Itself,” Int. J. General Systems, 21(1992) 2, pp. 239-253. (With K. D. Hufford)
 • “On Social Nature of Autopoietic Systems,” in: Evolution, Order and Complexity, edited by E. L. Khalil and K. E. Boulding, Routledge, London, 1996, pp. 122-145.
 • “Autopoiesis and Self-Sustainability in Economic Systems,” Human Systems Management, 16(1997)4, pp. 251-262.
 • “Autopoiesis (Self-production) in SME Networks,” Human Systems Management, 20(2001)3, pp. 201-207.
 • “Autopoiesis”, in: International Encyclopedia of Organization Studies, edited by S. R. Clegg and J. R. Bailey, Sage Publications, 2007.

Spontaneous Social Orders

 • Holistic Aspects of Biological and Social Organizations: Can They Be Studied?” in: Environment and Population: Problems of Adaptation, edited by John B. Calhoun, Praeger Publishers, New York, 1983, pp. 150-153.
 • “Spontaneous Social Orders,” in: The Science and Praxis of Complexity, The United Nations University, Tokyo, 1985, pp. 312-328.
 • “Spontaneous Social Orders,” Int. J. General Systems, 11(1985) 2, pp. 117-131.
 • “Les orders sociaux spontanes,” in: Science et pratique de la complexite, Actes du colloque de Montpellier, Mai 1984, IDATE/UNU, La Documentation Française, Paris, 1986, pp. 357-378.
 • “La grande inversione: Corso e ricorso dei modi di vita umani,” in: Physis: abitare la terra, edited by M. Ceruti and E. Laszlo, Feltrinelli, Milano, 1988, pp. 413-441.
 • “Spontaneous Social Orders,” in: A Science of Goal Formulation: American and Soviet Discussions of Cybernetics and Systems Theory, edited by S. A. Umpleby and V. N. Sadovsky, Hemisphere Publishing Corp., Washington, D.C., 1991, pp. 133-150.
 • “Alia ricerca di un equilibrio cognitivo: bellezza, qualita e armonia,” in: Estimo ed economia ambientale: le nuove frontiere nel campo della valutazione, edited by L. Fusco Girard, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 113-131.
 • “Ecosocieties: Societal Aspects of Biological Self-Production,” Soziale Systeme, 1(1995)2, pp. 179-202.

Economics

 • Columbia Journal of World Business, Focus: Decision Making, XII (1977)3, p.136. (Editor with M.K. Starr)
 • “At the End of the Division of Labor,” Human Systems Management, 6(1986) 2, pp. 97-99.
 • “Beyond capitalism and socialism: Human manifesto,” Human Systems Management, 7(1988) 3, pp. 185-188.
 • “Moving from the Age of Specialization to the Era of Integration,” Human Systems Management, 9(1990)3, pp. 153-171. (With R. Comet and J.A.F. Stoner)
 • “Transition To Free Markets: The Dilemma of Being and Becoming,” Human Systems Management, 10(1991) 1, pp. 1-5.
 • “Privatization,” Human Systems Management, 10(1991)3, pp. 161-163.
 • “Reforms in Czechoslovakia: Tradition or Cosmopolitanism?” in: Management Reform in Eastern and Central Europe: Use of Pre-Communist Cultures, ed. by M. Maruyama, Dartmouth Publishing Company (Dover), 1992, pp. 45-64.
 • “Economics, Business and Culture,” Human Systems Management, 12(1993)3, pp. 171-174.
 • “Eastern Europe: Quo Vadis?” Human Systems Management, 12(1993)4, pp. 259-264.
 • “Human and Social Capital: Prerequisites for Sustained Prosperity,” Human Systems Management, 14(1995)4, pp. 279-282.
 • “Asset Optimization and Multi-Resource Planning” Human Systems Management, 15(1996)3, pp. 153-155.
 • “Ecosocieta: aspetti sociali dell’auto-produzione biologica,” in: Teorie Evolutive e Transformazioni Economiche, edited by E. Benedetti, M. Mistri and S. Solari, CEDAM­Padova, 1997, pp. 121-142.
 • “The Decline of Forecasting?” Human Systems Management, 16(1997)1, pp. 1-3.
 • “Insider Ownership and LBO Performance,” Human Systems Management, 16(1997) 4, pp. 243-245.
 • “National and Corporate Asset Optimization: From Macro- to Micro-Reengineering,” in: Economic Transformation & Integration: Problems, Arguments, Proposals, edited by R. Kulikowski, Z. Nahorski and J. Owsinski, Systems Research Institute, Warsaw, 1998, pp. 103-118.
 • “Beyond the Network Organization: Self-Sustainable Web Enterprises,” in: Business Networks in Asia, edited by F.-J. Richter, Quorum Books, Westport, CT, 1999, pp. 269-285.
 • “Strategy for Macro- and Micro-Reengineering in Knowledge-based Economies” in: The Socio-Economic Transformation: Getting Closer to What? edited by Z. Nahorski, J. Owsinski, and T. Szapiro, Macmillan, London, 1999, pp. 113-125.
 • “Elimination of Tradeoffs in Modem Business and Economics,” in: New Frontiers of Decision Making for the Information Technology Era, edited by M. Zeleny and Y. Shi, World Scientific Publishers, 2000.
 • “Innovation Factory: Production of Value-Added Quality and Innovation,” Economics and Management, 9(2006)4, pp. 58-65.
 • “On the Essential Multidimensionality of an Economic Problem: Towards Tradeoffs-Free Economics,” Czech Economic Review, 3(2009)2, pp. 154-175.
 • “Invisible Hand of the Market,” in: Atlas of Transformation, JRP Ringier, Zurich, 2010.
 • “Ownership,” in: Atlas of Transformation, JRP Ringier, Zurich, 2010, pp.

Fuzzy Sets

 • “Membership Functions and Their Assessment,” in: Current Topics in Cybernetics and Systems, edited by J. Rose, Springer-Verlag, Berlin, 1978, pp. 391-392.
 • “Fuzzy Sets: Precision and Relevancy,” in: Applied Systems and Cybernetics, Vol. 6, edited by G.E. Lasker, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1981, pp. 2719-2721.
 • “Qualitative versus Quantitative Modeling in Decision Making,” Human Systems Management, 4(1983) 1, pp. 39-42.
 • “On the (Ir) Relevancy of Fuzzy Sets Theories,” Human Systems Management, 4(1984)4, pp. 301-306.
 • “Parallelism, Integration, Autocoordination and Ambiguity in Human Support Systems,” in: Fuzzy Logic in Knowledge-Based Systems, Decision and Control, edited by M.M. Gupta and T. Yamakawa, North-Holland, New York, 1988, pp. 107-122.
 • “The Role of Fuzziness in the Construction of Knowledge,” in: The Interface Between Artificial Intelligence and Operations Research in Fuzzy Environment, eds. J.-L. Verdegay and M. Delgado, Interdisciplinary Systems Research Series no. 95, Verlag TDv Rheinland, 1989, pp. 233-252.
 • “Cognitive Equilibrium: A Knowledge-Based Theory of Fuzziness and Fuzzy Sets,” Int. J. General Systems, 19(1991) 4, pp. 359-381.
 • “Fuzzifying the ‘Precise’ Is More Relevant Than Modeling the Fuzzy ‘Crisply’ (Rejoinder by M. Zeleny),” Int. J. General Systems, 19(1991)4, pp. 435-440.

Management

 • “Management of Human Systems & Human Management of Systems,“ Erhvervs økonomisk Tidsskrift, April 1986, pp.107-116.
 • “Management of Human Systems & Human Management of Systems,” in: Trends and Megatrends in the Theory of Management, ed. E. Johnsen, Bratt International, Lund, 1986, pp. 35-44.
 • “The Law of Requisite Variety: Is It Applicable to Human Systems?” Human Systems Management, 6(1986) 4, pp. 269-271.
 • “On Human Systems Management: An Emerging Paradigm,” Human Systems Management, 6(1986) 2, pp. 181-184.
 • “Integrated Process Management: A Management Technology for the New Competitive Era,” in: Global Competitiveness: Getting the U.S. Back on Track, edited by M.K. Starr, W.W. Norton & Co., New York, 1988, pp. 121-158. (With M. Hessel and M. Mooney)
 • “Integrated Process Management: A Management Technology for the New Competitive Era,” Part 1 (in Japanese, transl. Y. Kondo), Standardization and Quality Control, 42(1989)10, pp. 61-68. Part 2, 42(1989)11, pp. 78-85. (With M. Hessel and M. Mooney)
 • “Management Wisdom of the West,” Part 1 (in Japanese), Standardization and Quality Control, 43(1990) 11, pp. 41-48. Part 2, 43(1990) 12, pp. 43-48.
 • “Osaka Lectures on IPM,” (in Japanese, transl. Y. Kondo), Standardization and Quality Control, 42(1989) 12, pp. 75-82.
 • “What Is Integrated Process Management?” Human Systems Management, 7(1988) 3, pp. 265-267.
 • “Quality Management Systems: Subject to Continuous Improvement?” Human Systems Management, 8(1989)1, pp. 1-3.
 • “Amoeba: The New Generation of Self-Managing Human Systems,” Human Systems Management, 9(1990) 2, pp. 57-59.
 • “Management Wisdom of the West,” Human Systems Management, 9(1990) 2, 119-125.
 • “Management Challenges in the 1990s,” in: Managing Toward the Millennium, edited by J.E. Hennessy and S. Robins, Fordham University Press, New York, 1991, pp. 3-65. (With R. Comet and J.A.F. Stoner)
 • “Towards Trade-Offs-Free Management,” Human Systems Management, 13(1994)4, pp. 241-243.
 • “Global Management Paradigm,” Human Systems Management, 14(1995)3, pp. 191-194.
 • “Customer-Specific Value Chain: Beyond Mass Customization?” Human Systems Management, 15(1996)2, pp. 93-97.
 • “Comparative Management Systems: Trade-Offs-Free Concept,” in: Dynamics of Japanese Organizations, edited by F.-J. Richter, Routledge, London, 1996, pp. 167-177.
 • “The Fall of Strategic Planning,” Human Systems Management, 16(1997)2, pp. 77-79.

Baťa System

 • “The Roots of Modem Management: Bat’a-System,” Human Systems Management, 6(1986) 1, pp. 4-7.
 • “The Root of Modern Management: Bat’a-System,” (in Japanese, transl. Y. Kondo) Standardization and Quality Control, 40(1987)1, pp. 50-53.
 • “Three-Men Talk on Bat’a-System,” (In Japanese) Standardization and Quality Control, 41(1988) 1, pp. 15-24.
 • “Bat’a System of Management: Managerial Excellence Found,” Human Systems Management, 7(1988) 3, pp. 213-219.
 • “Bata, Thomas (1876-1932),” in: IEBM Handbook of Management Thinking, Thomson, London, 1997, pp. 49-52.
 • “Bata Management System: A built-in resilience against crisis at the micro level,” Czech Economic Review, 4(2010)1, pp. 102-117.

Finance

 • “Multidimensional Measure of Risk: Prospect Ranking Vector (PRV),” in: Multiple Criteria Problem Solving, edited by S. Zionts, Springer-Verlag, New York, 1978, pp. 529-548.
 • Uncertain Prospects Ranking and Portfolio Analysis Under the Conditions of Partial Information, Mathematical Systems in Economics 44, Oelschlager, Gunn & Hain Publishers, Cambridge, MA., 1979/1980. (With G. Colson)
 • “Satisficing, Optimization and Risk in Portfolio Selection,” in: Readings in Strategy for Corporate Investment, edited by F.G.J. Derkinderen and R.L. Crum, Pitman Publishing, Boston, 1981, pp. 200-219.

History

 • B. Trentowski, Stosunek Filozofii do Cybernetyki czyli sztuki rzadzenia narodem; A.A. Bogdanov, Tektologia: vseobschaia organizatsionaia nauka; J.Ch. Smuts, Holism and Evolution; S. Leduc, The Mechanism of Life, Int. J. General Systems, 5(1979) 1, pp. 63-71.
 • “Cybernetics and General Systems- A Unitary Science?” Kybernetes, 8(1979) 1, pp. 17-23.
 • “Cybernetyka,” Int. J. General Systems, 13(1987) 3, pp. 289-294.
 • “Tectology,” Int. J. General Systems, 14(1988) 4, pp. 331-343.
 • “Trentowski’s Cybemetyka,” in: Systems & Control Encyclopedia, Supplementary Volume 1, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1990, pp. 587-589.
 • “W. Edwards Deming,” in: The Oxford Handbook of Management Theorists, eds. M. Witzel and M. Warner, Ch. 11, Oxford University Press, 2013, pp. 196-218.

Transformation and Metamorphosis

 • “The Self-Service Society: A New Scenario of the Future,” Planning Review, 7(1979) 3, pp. 3-7, 37-38.
 • “Towards a Self-Service Society,” Human Systems Management, 1(1980) 1, pp. 1-3.
 • “Socio-Economic Foundations of a Self-Service Society,” in: Progress in Cybernetics and Systems Research, vol. 10, Hemisphere Publishing, Washington, D.C., 1982, pp. 127-132.
 • “Self-Service Trends in the Society,” in: Applied Systems and Cybernetics, Vol. 3, edited by G. E. Lasker, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1981, pp. 1405-1411.
 • “Self-Service Aspects of Health Maintenance: Assessment of Current Trends,” Human Systems Management, 2(1981) 4, pp. 259-267. (With M. Kochen)
 • “The Grand Reversal: On the Corso and Ricorso of Human Way of Life,” World Futures, 27(1989), pp. 131-151.
 • “Structural Recession in the U.S.A.,” Human Systems Management, 11(1992)1, pp. 1-4.
 • “Work and Leisure,” in: IEBM Handbook on Human Resources Management, Thomson, London, 1997, pp. 333-339. Also: “Bata-System of Management,” pp. 359-362.
 • “Industrial Districts of Italy: Local-Network Economies in a Global-Market Web,” Human Systems Management, 18(1999)2, pp. 65-68.
 • “Machine/Organism Dichotomy of Free-Market Economics: Crisis or Transformation?” Human Systems Management, 29(2010)4, pp. 191-204.
 • “Genesis of the Worldwide Crisis,” in: Atlas of Transformation, JRP Ringier, Zurich, 2010.
 • “Crisis or Transformation: On the corso and ricorso of human systems,” Human Systems Management, 31(2012)1, pp. 49-63.

De Novo Programming

 • “On the Squandering of Resources and Profits via Linear Programming,” Interfaces, 11(1981)5, pp. 101-107.
 • “A Case Study in Multiobjective Design: De Novo Programming,” in: Multiple Criteria Analysis: Operational Methods, edited by P. Nijkamp and J. Spronk, Gower Publishing, Hampshire, 1981, pp. 37-52.
 • “Multicriterion Design of High-Productivity Systems: Extensions and Applications,” in: Decision Making with Multiple Objectives, edited by Y.Y. Haimes and V. Chankong, Springer-Verlag, New York, 1985, pp. 308-321.
 • “Optimal System Design with Multiple Criteria: De Novo Programming Approach,” Engineering Costs and Production Economics, 10(1986), pp. 89-94.
 • “Optimizing Given Systems vs. Designing Optimal Systems: The De Novo Programming Approach,” Int. J. General Systems, 17(1990) 4, pp. 295-307.
 • “De Novo Programming,” Ekonomicko-matematický obzor, 26(1990) 4, pp. 406-413.
 • “Trade-Offs-Free Management via De Novo Programming,” International Journal of Operations and Quantitative Management, 1(1995)1, pp. 3-13.
 • “The Evolution of Optimality: De Novo Programming,” in: Evolutionary Multi-Criterion Optimization, edited by C.A. Coello Coello et al., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2005, pp. 1-13.
 • “Multiobjective Optimization, Systems Design and De Novo Programming,” in: Handbook of Multicriteria Analysis, edited by. C. Zopounidis and P.M. Pardalos, Springer-Verlag, 2010, pp. 243-262.

Knowledge Management

 • “Management Support Systems: Towards Integrated Knowledge Management,” Human Systems Management, 7(1987) 1, pp. 59-70.
 • “Knowledge as a New Form of Capital, Part 1: Division and Reintegration of Knowledge,” Human Systems Management, 8(1989)1, pp. 45-58. “Part 2: Knowledge­Based Management Systems,” 8(1989)2, pp. 129-143.
 • “Knowledge As Capital/Capital As Knowledge,” Human Systems Management, 9(1990)3, pp. l29-130.
 • “Knowledge As Capital: Integrated Quality Management,” Prometheus, 9(1991)1, pp. 93-101.
 • “Knowledge As Coordination of Action,” Human Systems Management, 15(1996)4, pp. 211-213.
 • “Knowledge-Information Circulation through the Enterprise: Forward to the Roots of Knowledge Management,” in: Data Mining and Knowledge Management, edited by Y. Shi, W. Xu, and Z. Chen, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2004, pp. 22-33.
 • Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems, World Scientific, 2005.
 • “Knowledge-Information Autopoietic Cycle: Towards the Wisdom Systems,” Int. J. Management and Decision Making, Vol. 7, No. 1, 2006, pp. 3-18.
 • “The Innovation Factory: Management Systems, Knowledge Management and Production of Innovations,“ in: Expanding the Limits of the Possible, edited by P. Walden, R. Fullér, and J. Carlsson, Åbo, November 2006, pp. 163-175.
 • “From Knowledge to Wisdom: On Being Informed and Knowledgeable, Becoming Wise and Ethical,” International Journal of Information Technology & Decision Making, 5(2006)4, pp. 751-762.
 • “Knowledge Management and the Strategies of Global Business Education: From Knowledge to Wisdom“, in: The Socio-EconomicTransformation: Getting Closer to What? edited by Z. Nahorski, J. W. Owsiński and T. Szapiro, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2007, Ch. 7, pp. 101-116.
 • “Knowledge Management and Strategic Planning: A Human Systems Perspective,” in: Making Strategies in Spatial Planning: Knowledge and Values, edited by M. Cerreta, G. Concilio and V. Monno, Series: Urban and Landscape Perspectives, Vol. 9, Springer-Verlag, 2010, pp. 257-280.

Technology Management

 • “High Technology Management,” Human Systems Management, 3(1982) 2, pp. 57-59.
 • “La gestione a tecnologia e la gestione della tecnologia superiore,” in: La sfida della complessita, edited by G. Bocchi and M. Ceruti, Feltrinelli, Milano, 1985, pp. 401-413.
 • “High Technology Management,” Human Systems Management, 6(1986) 2, pp.109-120.
 • “Telework, Telecommuting and Telebusiness,” Human Systems Management, 17(1998)4, pp. 223-225.
 • IEBM Handbook of Information Technology in Business, Editor, Thomson, London, 2000, p. 870.
 • New Frontiers of Decision Making for the Information Technology Era, Editor with Y. Shi, World Scientific Publishers, 2000.
 • “Introduction: What Is IT/S?” in: IEBM Handbook of Information Technology in Business, ed. M. Zeleny, Thomson, London, 2000, pp. xv-xvii. Also: “High Technology Management,” pp. 56-62. “Global Management Paradigm,” pp. 48-55. “Mass Customization,” pp. 200-207. “Autopoiesis (Self-Production),” pp. 283-290. “Business Process Reengineering (BPR),” pp. 14-22. “Knowledge vs. Information,” pp. 162-168. “Integrated Process Management,” pp. 110-118. “Self-Service Society,” pp. 240-248. “Telepresence,” pp. 821-827. “Kinetic Enterprise & Forecasting,” pp. 134-141. “New Economy,” pp. 208-217. “Tradeoffs Management,” pp. 450-458. “Critical Path Analysis,” pp. 308-314. “Decision Making, Multiple Criteria,” pp. 315-329. “Optimality and Optimization,” pp. 392-409.
 • IEBM Handbook of Information Technology in Business, Editor, Paperback edition, Thomson, London, 2001, p. 870.
 • “Knowledge of Enterprise: Knowledge Management or Knowledge Technology?” International Journal of Information Technology & Decision Making, 1(2002)2, pp. 181-207.
 • “Entering the Era of Networks: Global Supply and Demand Outsourcing Networks and Alliances,” in: Quantitative Methoden der Logistik und des Supply Chain Management, edited by M. Jacquemin, R. Pibornik, and E. Sucky, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2006, pp. 85-97.
 • “The mobile society: effects of global sourcing and network organization”’, Int. J. Mobile Learning and Organization, Vol. 1, No. 1, 2007, pp. 30–40.
 • “Strategy and strategic action in the global era: overcoming the knowing-doing Gap”, Int. J. Technology Management, Vol. 43, Nos. 1-3, 2008, pp.64–75.
 • “Technology and High Technology: Support Net and Barriers to Innovation,” Advanced Management Systems, vol. 1, no. 1, 2009, pp. 8-21.
 • “Technology and High Technology: Support Net and Barriers to Innovation,” Acta Mechanica Slovaca, vol. 13, no. 1, 2009, pp. 6-19.
 • “High Technology and Barriers to Innovation: From Globalization to Localization,” Int. J. Info. Tech. Dec. Mak., 11 (2012) p. 441

Artificial Life

 • “Osmotic Growths: A Challenge to Systems Science,” Int. J. General Systems, 14(1988) 1, pp. 1-17. (With G.J. Klir and K.D. Hufford)
 • Interview on Artificial Life, in: “Child of a Lesser God” (E. Regis and T. Dworetzky), Omni, 11(1988) 1, pp. 92-170.
 • “Precipitation Membranes, Osmotic Growths, and Synthetic Biology,” in: Artificial Life, edited by C.G. Langton, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, vol. VI, Addison-Wesley, Reading, MA, 1989, pp. 125-139. (With G. J. Klir and K.D. Hufford)
 • “Synthetic Biology and Osmotic Growths,” in: Systems & Control Encyclopedia, Supplementary Volume 1, Pergamon Press, Elmsford, N.Y., 1990, pp. 573-578.

Obituaries

 • “Arthur Koestler (1905-1983),” Human Systems Management, 4(1983/84)1, pp. 48-49.
 • “Erich Jantsch (1929-1980),” Human Systems Management, 2(1981)2, pp. 119-120.
 • “Leon Festinger (1920-1989),” Human Systems Management, 8(1989)2, pp. 97-98.
 • “Manfred Kochen (1928-1989),” Human Systems Management, 8(1989)2, pp.95-96.
 • “Paul A. Weiss (1898-1989),” Human Systems Management, 9(1990)1, pp. 3-4.
 • “Kenneth Boulding (1910-1993),” Human Systems Management, 12(1993)2, pp. 159-161.
 • “W. Edwards Deming (1900-1993),” Human Systems Management, 13(1994)1, pp. 75-78.
 • “Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994),” Human Systems Management, 13(1994) 4, pp. 309-311.
 • “Herbert A. Simon (1916-2001),” Human Systems Management, 20(2001)1, pp. 3-4.
 • “Claude E. Shannon (1916-2001),” Human Systems Management, 20(2001)1, pp. 5-6.

Autopoiesis

Teorie vzniku života – opět v popředí zájmu

Moderní fyzika se začíná přiklánět k názoru, že vznik života je dán přírodními zákony a za vhodných podmínek je nevyhnutelný (viz např. QUANTA MAGAZINE: A New Physics Theory of Life, BusinessInsider.com, nebo ScientificAmerican.com). Shluky atomů, obzvláště v oceánu, při určité teplotě, mohou dosáhnout sebeorganizace, sebereplikace a spontánní sebeprodukce. Klíčový závěr je, že živé (organické) i neživé (anorganické) struktury podléhají stejným přírodním zákonům. Rozdíl mezi životem a „neživotem“ není ostrý a přechod je nutně graduální. Prof. Milan Zelený dal k dispozici své práce v syntetické biologii a autopoiesis, které se vznikem života i jeho simulací zabývají již od 70. let, kdy byl profesorem na Columbia University.

V sekci „Autopoiesis“ budeme postupně základní práce prof. Zeleného umísťovat.
 
Int. J. General Systems, 4(1977) I, pp. 13-28.
 
“Autogenesis: On the Self-Organization of Life,”
Human Systems Management, 7(1987) 1, pp. 59-70.
 
“Precipitation Membranes, Osmotic Growths, and Synthetic Biology,”
in: Artificial Life, edited by C.G. Langton, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, vol. VI, Addison-Wesley, Reading, MA, 1989, pp. 125-139. (With G. J. Klir and K.D. Hufford) 
 
"Autopoiesis Applies to Social Systems Only"
Zeleny M. (2015), Constructivist Foundations 10(2): 186–189. Dostupné zde
Zelený M. (2015), Snění je trvalým a přirozeným stavem organismu, přerušovaným dočasnými periodami bdění a vnímání svého okolí.
 
 

Cybernetics Forum (1981)
Special Issue on Autopoiesis

 

Gordon Research Conference on Cybernetics (1984)
Maturana, Varela, von Glasersfeld, von Foerster, Krippendorf, Umpleby, Klir a Zelený v první řadě. 
Autopoiesis adresuje základní mysterium života: jak je možné udržet identitu a funkce organismu za podmínek nepřetržitého obratu a výměny komponent a součástí? Dokonce i buněčné membrány jsou jen stěsnané komunity komponentů. I rakovina je vlastně živý organismus uvnitř organismu, udržující svoji identitu, růst a přežití: je nutné narušit a rozpustit jeho membránu tak, aby jej organismus rozpoznal jako cizí těleso a ne ignoroval jako přirozenou součást organismu; pak jej lze „zabít“ vlastním imunním systémem organismu.
 
    
Social Systems (1983)
Výběr vědeckých prací a studií Milana Zeleného v anglickém a českém jazyce
 
eds. M. Witzel and M. Warner, Ch. 11, Oxford University Press, 2013, pp. 196-218.
 
Human Systems Management, 7(1987) 1, pp. 59-70.
 
Human Systems Management, 31(2012)1, pp. 49-63.
 
Int. J. Info. Tech. Dec. Mak., 11 (2012) p. 441
 
J. of Multiple Criteria Decision Analysis, 2011
 
Human Systems Management, 29(2010)4, pp. 191-204.
 
Czech Economic Review, 4(2010)1, pp. 102-117.
Int. J. Strategic Decision Sciences, 1(2010)1, pp. 1-22.
 
Advanced Management Systems, vol. 1, no. 1, 2009, pp. 8-21.
 
Czech Economic Review, 3(2009)2, pp. 154-175.
 
in: Data Mining and Knowledge Management, edited by Y. Shi, W. Xu, and Z. Chen, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2004, pp. 22-33.
 
Int. J. Management and Decision Making, Vol. 7, No. 1, 2006, pp. 3-18.
 
in: Quantitative Methoden der Logistik und des Supply Chain Management, edited by M. Jacquemin, R. Pibornik, and E. Sucky, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2006, pp. 85-97.
 
Int. J. Mobile Learning and Organization, Vol. 1, No. 1, 2007, pp. 30–40.
 
in: Decision Making with Multiple Objectives, edited by Y.Y. Haimes and V. Chankong, Springer-Verlag, New York, 1985, pp. 308-321. 
 
in: The Socio-EconomicTransformation: Getting Closer to What? edited by Z. Nahorski, J. W. Owsiński and T. Szapiro, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2007, Ch. 7, pp. 101-116. 
 
International Journal of Information Technology & Decision Making, 5(2006)4, pp. 751-762. 
 
Economics and Management, 9(2006)4, pp. 58-65. 
 
in: Expanding the Limits of the Possible, edited by P. Walden, R. Fullér, and J. Carlsson, Åbo, November 2006, pp. 163-175.
 
Int. J. Applied Decision Sciences, 1(2008)1, pp.3–23.
 
Int. J. Technology Management, Vol. 43, Nos. 1-3, 2008, pp.64–75.
 
 
Towards the Strategy of Systems Integration
 
A Human Systems Perspective 
 
 

Knihy

Knihy v českém jazyce 

ČSFR očima exilového ekonoma

 
Mnohé bylo překonáno, mnohé již odeznělo, ale většina předpovědí a argumentů je platná dodnes. Historická hodnota, ve smyslu protiváhy k ukvapenému a triviálnímu myšlení té doby je nesporná.
 
Text knihy z roku 1990 je založený na tehdejších článcích Milana Zeleného v Lidové demokracii. Text je zajímavým zrcadlem tehdejší doby, z hlediska specifického obsahu, výrazovosti a kontextu, tak jak ji vracející se exulant tehdy vnímal. Text proto zůstal původní, i s vyjadřovacími novotvary mladého exilového ekonoma v novém a bezprecedentním prostředí starého domova, tehdejší Prahy.
 
(Nakladatelství Alternativy, Praha, 1990, ISBN: Neznámé) 

Ještě je čas, aneb Obávám se o osud této země

 
I když mi ekonomické předpovědi beze zbytku vyšly, doufám, že u politických předpovědí tomu tak nebude. Jestli nenastane zásadní zlom v myšlení a postoji veřejnosti, čeká naše národy nejméně čtyřletá diktatura silně menšinové strany, organizované podle tvrdých stranických linií a ideologií, dominované demagogií a frázemi a vedené vychytralým, po moci žíznícím a zcela arogantním bankovním úředníkem. Citace z knihy Milana Zeleného.
 
(Nakladatelství Alternativa, Praha, 1991, Ilustrace: Blanka Sýkorová, ISBN: Neznámé)
 
 
 

Cesty k úspěchu (Trvalé hodnoty Soustavy Baťa)               

T. J. Bat’a v předmluvě k Cestám napsal: “Úspěšný člověk v podnikání, ale i v životě, by měl rozhodovat, volit a jednat s touto knížkou po ruce. Je plná myšlenkových skvostů, vybroušených diamantů životní moudrosti, znalostí a zkušeností. Profesor Zelený, který učí mimo jiné také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, připravil tento svazek pro všechny lidi mladé jak věkem, tak i srdcem.”

Kniha je koncipována jako výběr nosných myšlenek, principů a hodnot evropské soustavy řízení Baťa. Dedikována je "Všem Čechům a Slovákům na cestách k úspěchu".
 
Její přijetí českou podnikovou a podnikatelskou sférou bylo vesměs nadšené, hodnocen byl především její čtivý optimismus, hodnotová síla a jazykové kvality.
 
(Nakladatelství Čintámani, 2005, ISBN: 80-239-8233-8)

Neučte se z vlastních chyb (Pohlednice z druhého břehu) 

K veřejné internetové publikaci uveřejněn plný text knihy.
 
Kniha zaujme už svým názvem, který odmítá staré (i nové) české moudrosti a pořekadla, mýty, klišé a postkomunistické ignorování závažných společenských a hospodářských problémů. Jeho kniha vytyčuje nový směr a nové alternativy, založené na znalostech, spolupráci a učení se z chyb druhých. Země jako Česko nemá potřebu dělat chyby: vše co dělá nebo snaží se dělat již někdo jiný ve světě zkusil, odzkoušel a otestoval. Je třeba tyto bohaté znalosti a zkušenosti okolního světa přijímat jako „dar“.
 
Kniha dokumentuje cestu od počátku 90. let, kdy byly bezohledně realizovány neurvalé experimenty kupónové privatizace, „Jediné možné cesty“, rozprodeje národního bohatství „za hotové“, „Šokové terapie“, investičních fondů, státního kapitalismu, ignorování „špinavých peněz“ a „Divokého Východu“ vůbec. Na těchto experimentech se politici učili z vlastních chyb, mnozí se dokonce i poučili a nabízejí
opět své „služby“. Jsou přijímáni znovu, opětovaně a napořád. Škody, které již na kvalitě lidských životů
napáchali jsou nevyčíslitelné.
Milan Zelený ukazuje, že nic z toho nebylo nutné, že jen stačilo podívat se kolem a poučit se od těch,
kteří si již své nosy patřičně odřeli. Svět je plný takových "příkladů".
 
(Ottovo nakladatelství, 2007, ISBN: 978-80-7360-636-7)

Hledání vlastní cesty 

Strategie je akce. Strategie není o strategických dokumentech, deklaracích, nástěnných heslech a ppt prezentacích na valných hromadách akcionářů. Strategie je co děláte, ne to, co říkáte. Neznám jiného úspěchu, než žít svůj život po svém a kráčet svojí vlastní cestou. Každému z nás patří pouze jeden příběh – ten náš. Once is enough. Nelze pročekat, promrhat a tak prohrát… svou vlastní cestu. 
 
Tato kniha je sbírkou dlouholeté diskuse a korespondence s naším učitelem, Milanem Zeleným. "Milan nás vždy něčím překvapil – svými nečekanými otázkami, jiným úhlem pohledu na věci, které se nám zdály na první pohled jasné. Jeho zpochybňování řady paradigmat managementu, jeho otázky směřující k podstatě věci, nás vždy posunuly dál. Postupně jsme pochopili, že důležitější než správné odpovědi, jsou správné otázky, že důležitější než to, co víme, je to, co nevíme. Že diskuse má smysl pouze tehdy, když máme jasně
vymezené definice pojmů, o kterých diskutujeme. Milan od nás vždy požadoval konkrétní akci, použití toho,
co jsme se naučili. Tradiční pohledy na svět managementu se nám začaly rozplývat. Pochopili jsme, že informace
neznamenají znalosti, že strategie není to, o čem mluvíme nebo píšeme, nýbrž to, co ve skutečnosti děláme,
že organizační struktura je nesmysl, že komunikace neznamená výměnu informací, že proti krizi není třeba bojovat
ale využít její očistné a transformační funkce."- Ján Košturiak
 
(Nakladatelství Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-1611-1) 
  

Všechno bude jinak (Z nového světa podnikání)

Milan Zelený žije už více než čtyřicet let v USA. Za svůj život procestoval celý svět, přednášel, psal články a knihy a prošel několika vědními disciplínami, které dokázal vzájemně skloubit. Proto má právo hledět na svět okolo nás z jiné perspektivy a s nadhledem. Když prohlašuje, že „všechno bude jinak“, má na mysli deformovaný svět podnikání, který krize odhalila v plné nahotě. Často užíváme slov, jejichž obsah není přesně definovaný. Mluvíme o kvalitě a poměřujeme ji ukazateli nekvality. Pleteme si organizaci se strukturou, informace se znalostmi, komunikaci s výměnou informací, týmovou práci s prací ve skupině, inovace s vývojem výrobků, štíhlý management se snižováním nákladů, kaizen se zlepšovacími návrhy apod. Zlepšujeme proces, místo abychom se ptali na jeho smysl, pouštíme se do projektů bez jasného a měřitelného cíle.Současná hospodářská krize není tradiční cyklickou krizí, po níž se svět navrátí do původního stavu.

Je to transformace, po níž svět bude jiný. Jaký? Jeho obrysy můžeme v mlhách nevědomé setrvačnosti zahlédnout už dnes.  
 
Milan Zelený nám je poutavě líčí ve svých úvahách. Čtěte tuto knihu pozorně a uvažujte nad vyslovenými
souvislostmi. Pochopíme-li věci a souvislosti kolem sebe, nemusíme pak s nimi bojovat. Stanou se součástí
našeho života, protože všechno, co se odehrává okolo nás, má své zákonitosti a smysl. Z knihy Milana
Zeleného dýchá moudrost poznání a osobní zkušenosti, schopnost vidět věci, které jsme dosud neviděli.
Vede nás ke hledání správných otázek, které jsou pro poznávání tajemství světa často důležitější než "správné"
odpovědi.
 
(Karmelitánské nakladatelství 2011, ISBN-12: 987-80-89231-83-6) 

To vám byl divný svět... (Úvahy o proměnách světa kolem nás)

Nepřestávejte hledat svoji vlastní cestu. Jen takové hledání pomáhá vytvářet, uspořádávat a organizovat nový svět. Jen tak se jedinec může učit od tisíců hledačů, a ne, jak tomu doposud často bývá, aby se tisíce učili od jedince a jeho "jediné možné cesty". Každá vlastní cesta náš svět obohacuje a každá cesta již existující, přejatá nebo zkopírovaná, náš svět ochuzuje. Hledání je tvorba, ale kopírování vyústí v pasivitu, lenost a chudobu. Posaďte se a přemýšlejte s námi nad tím, v jakém světě budou žít, učit se a podnikat naše děti. Jaká řešení budeme muset připravit pro zcela nové druhy problémů, které se před námi vynoří. Knihu věnujeme všem dětem, které se budou dívat zpět na dnešní dění a chování se slovy údivu a překvapení: "To vám byl divný svět!"
 
Autoři Milan Zelený, Ján Košturiak 
 
(Nakladatelství NLN 2012, ISBN 9788074221712)

Časopisy 

Human Systems Management 

Integrated Knowledge, Management and Systems

Milan Zelený založil a přes třicet tři let řídí úspěšný globální časopis Human Systems Management (HSM). Časopis vychází v anglickém jazyce v mezinárodním vydavatelství IOS Press.

Cíle a zaměření časopisu (Oficiální text vydavatele)

HSM is an international journal addressing the need to understand and shape the organizational and managerial impacts of high technology. The journal proceeds by seeking to promote an interface of two inseparable and complementary aspects of managing:
 • 1. Management of human systems: the science and technology of management, striving for productivity, efficient performance and technical competence through effective organization. 2. Human management of systems: the art of management, linking humans into productive teams and catalyzing their creative potential through enterprise, leadership, innovation and participation.
 • The gap between the new ideas employed by world-class international management and what is being discussed in traditional business journals is often large. The latter often contain discussions which practice has already refuted. This is also reflected in inadequate curriculae in business schools. To reverse this trend, HSM attempts to provide the research, theory and education commensurate with the needs of today's world-class management. In other words, the journal aims to study methods which actually are bringing success in business.
Editor-in-Chief: Prof. M. Zeleny (Fordham University at Lincoln Center, New York, USA)

International Journal of Entrepreneurial Knowledge

www.ijek.org 

Prof. Milan Zelený je Editor-in-chief časopisu Entrepreneurial Knowledge (IJEK) 
ISSN: 2336-2952
 
International Journal of Entrepreneurial Knowledge (IJEK) je kvalitní výzkumný časopis, zaměřený na výzkum v oblasti podnikání a podnikatelství. Časopis poskytuje odborné informace a znalosti ve všech aspektech podnikatelských zájmů, s podporou základního a aplikovaného výzkumu v lokálním i celosvětovém kontextu. Orientace na základní problémy globální ekonomiky a rozvoje podnikání poskytuje platformu pro diskuzi předních odborníků a praktiků v oblasti podnikání.
 
Časopis vychází v režimu open-access, od autorů nevyžaduje poplatky za zveřejnění, a umožňuje volné čtení, stahování, kopírování, distribuci, tisk, vyhledávání nebo odkazování plných textů publikovaných článků.
 
Články zaslané k publikaci v IJEK by měly být původní a inovativní, dříve nepublikované a ne pod úvahou v jiných časopisech.
 
Svět vstupuje do Fáze Podnikatelství, založené na masovém podnikatelství a inovacích na všech úrovních. IJEK usiluje o aktivní účast a svědectví v probíhající transformaci. 

Wikipedická hesla (Odkazy) 

Transformation in economics 

Transformation in economics refers to a long-term change in dominant economic activity in terms of prevailing relative engagement or employment of able individuals. 

Evolution of Management Systems

A management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfill all tasks required to achieve its objectives. 

Disruptive innovation 

A disruptive innovation is an innovation that helps create a new market and value network, and eventually disrupts an existing market and support network (over a few years or decades), displacing an earlier technology.  

Prof. Ing. Milan Zelený, M. S., Ph. D. 

Wiki profil